KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanym dalej: RODO, informujemy Panią/Pana, że:

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

HUMAN BIOME INSTITUTE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, ul. Starodworska 1, 80-137 Gdańsk, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000947651, NIP: 5833384760, REGON: 385273550, kapitał zakładowy 5 000,00 zł

W sprawie swoich danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować się z Administratorem za pomocą:

2. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Panią/Pana wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek poddania Pani/Pana ocenie możliwości oddania przez Panią/Pana materiału w postaci mikrobioty jelitowej oraz kontaktu z Panią/Panem w tej sprawie, tj. w przypadku niepodania danych osobowych Administrator nie będzie mógł ocenić czy możliwe jest oddanie przez Panią/Pana materiału w postaci mikrobioty jelitowej.

3. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

Cel

Dane osobowe

Podstawa prawna przetwarzania

ocena możliwości oddania materiału w postaci mikrobioty jelitowej

imię, nazwisko, numer kontaktowy, adres e-mail, nr PESEL, adres

korespondencyjny

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. przetwarzanie na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych.

ocena możliwości oddania materiału w postaci mikrobioty jelitowej

dane o Pani/Pana stanie zdrowia, w szczególności dane o:

przebytych chorobach i leczeniu, nałogach, przebytych zabiegach, w tym zabiegach chirurgicznych i akupunktury (np. piercing czy wykonanie tatuażu), przyjmowanych lekarstwach

art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, tj. przetwarzanie na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych szczególnych

ustalenie,

imię, nazwisko, nr PESEL, numer

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj.

Strona 1 z 3

dochodzenie i egzekucja roszczeń i obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi

kontaktowy, adres

korespondencyjny, adres e-mail

przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

rozpoznawanie skarg, wniosków, odpowiedzi na pytania

imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres korespondencyjny

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.

przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na utrzymywaniu dobrych relacji z dawcami oraz podnoszenia jakości świadczonych usług

statystyka, analizy, badanie rynku i opinii

imię, nazwisko, nr PESEL, numer kontaktowy, adres

korespondencyjny, adres e-mail

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu

Administratora polegającego na poprawie jakości świadczonych usług, dokonywaniu oceny świadczonych usług i potrzeb rynku.

4. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu:

5. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności: dostawcy usług IT, laboratoria analityczne, kurierzy, lekarze i pielęgniarki dokonujący badań kandydatów na dawców, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi rachunkowe, prawne, analityczne, zarządzania dokumentacją.

6. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI (W TYM PROFILOWANIE)

Administrator nie podejmuje wobec Pani/Pana decyzji, które opierają się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i które wywołałyby wobec Pani/Pana skutki prawne lub w istotny sposób wpływałyby na Panią/Pana.

STRONA 2 Z 3

7. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EOG LUB DO ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowej.

8. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do:

W razie zgłoszenia Administratorowi któregokolwiek z wymienionych powyższej żądań bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – Administrator udzieli Pani/Panu informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Panią/Pana żądaniem.

W razie potrzeby Administrator może wydłużyć termin miesięczny o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku Administrator poinformuje Panią/Pana w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu i poda przyczyny opóźnienia.

9. CZY MOŻE PANI/PAN COFNĄĆ WYRAŻONĄ ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH?

Może Pani/Pan cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez nas na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli chce Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, należy zgłosić swoje żądanie na adres: hbi@human-biome.com.

10. SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO

Jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO ma Pani/Pan prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/134/233

Porozmawiajmy
o Twoim projekcie

Umów się na rozmowę w celu dobrania najlepszych rozwiązań do realizacji Twojego projektu.

  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
  Cenimy państwa prywatność
  Ustawienia ciastek
  Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
  Dostosuj Odrzuć wszystkie Akceptuj wszystkie
  Ustawienia ciastek
  Dostosuj ustawienia
  „Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
  Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
  Używamy plików cookie Google Analytics. Te pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za państwa uprzednią zgodą.
  Reklamowe pliki cookies służą m.in. do analizowania efektywności działań reklamowych i śledzenia konwersji.
  Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami

  Brak plików cookies.

  Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych

  Brak plików cookies.

  Zapisz ustawienia Akceptuj wszystkie
  Ustawienia ciastek